overlay

Erdal YILDIZ - Proje Hedeflerini Denetleme Ekibi

Kara Harp Okulu’nda İşletme – Yönetim alanında lisans seviyesinde eğitim almıştır.

ODTÜ Enformatik Enstitüsünde Bilişim Sistemleri Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

19 yılı bilgi teknolojileri alanında olmak üzere toplam 28 yıl, kamuda çeşitli düzeylerde görev yapmıştır.

2016 yılından bu yana Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) biriminde danışman olarak çalışmaktadır.

Başta Genel Müdürlüğümüzde görev yaptığı birimin sorumluluk alanı ile ilgili olan ISO 27001 BGYS Denetçiliği olmak üzere, bilgi teknolojileri ve proje yönetimi konularında birçok sertifikası bulunmaktadır